piątek, 14 lutego 2014

tree on the sofa

Zagadkowy tytuł? Może i tak, ale aranżacja jaką dziś pokażę jest dopracowana w każdym szczególe, warta oddzielnej analizy. Zobaczcie najpierw sami: 

Mysterious title? Perhaps and this way, but the arrangement today I will demonstrate which is fine-tuned in every detail, worth separate analysis. See at first alone:


www.pinterest.com

Sama nie wiem od czego zacząć. Może od oryginalnego dywanu. Szary w białe kropki, ale jaki elegancki. A na nim: jeden szary, dwa granatowe fotele oraz piękna sofa. Ona nie tylko wygląda na bardzo wygodną, ona na pewno jest wygodna! Na fotelach i sofie mamy bardzo różne poduszki, wszystkie idealnie pasujące do całości. Na środku klasyczny stolik z minimalistycznymi ozdobami w postaci białych wazoników. To wszystko kształtuje się nam na pierwszym planie. Jednak w oddali widzimy duże lustro, a obok równie duże okno z pięknie zdobionymi okiennicami. No i dzisiejszy bohater, obraz. To taka wisienka na torcie całej tej aranżacji. Jedno drzewo a ile ma w sobie emocji. Naprawdę uważam, że jest to wyjątkowo udane wnętrze. A Wy?  

Alone I am don't know where to begin.Can be from the original carpet. Grey into white dots, but which elegant. And on it: one grey, two dark blue armchairs and the beautiful sofa. She not only looks very comfortable, she is certainly comfortable! On armchairs and the sofa we have very different pillows, all perfectly fitting the integrity. In the middle classical table with minimal ornaments in the form of white little vases. That's all is developing for us in the foreground. However in the distance we can see the big mirror, and beside equally big window with nice decorated shutters. And today's hero, image. One tree and in himself how much emotion has. Really I think that this exceptionally pretended inside is. And you?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję za każdy komentarz!