wtorek, 25 marca 2014

It signifies less more

Był swego czasu post odnośnie stylu industrialnego we wnętrzach. Postanowiłam kontynuować cykl opisywania poszczególnych stylów wnętrzarskich. Zatem dziś opiszę styl minimalistyczny."Źródeł stylu minimalistycznego należy szu
kać w Japonii. Charakteryzują go trzy podstawowe cechy: prostota, perfekcja i wyciszenie. Czołową zasadą jest „im mniej-tym lepiej”. Ważne w tym stylu jest odczucie przestronności i porządku." (źródło)"Głównym założeniem jest ograniczenie ilości mebli oraz dodatków i pozostawienie jak 
najwięcej przestrzeni i swobody ruchu. Bardzo istotny jest tu jednak dobór elementów, które już znajdą się we wnętrzu. Muszę być odpowiednie pod kątem designu, oraz spełniać najwyższe wymogi jakościowe. Jeśli tak istotna jest przestrzeń, to ściany muszą pozostać jasne i przejrzyste na jak największej przestrzeni. Nie oznacza to całkowitej likwidacji dekoracji ściennych, ale ich wybór powinien harmonizować z całym wnętrzem. Ciekawym pomysłem, jest zestawienie nowoczesnych wzorów ( np. litery, lub kwadraty na meblach ) z przejrzystością ścian. Kolory, obok dużych jasnych płaszczyzn, mogą również zostać skontrastowane wyrazistymi barwami, tj. czerwień, czerń, zieleń lub pomarańcz. W stylu tym dominują oprócz kolorów, proste, nieskomplikowane kształty, najlepiej kwadraty lub prostokąty. Ważne jest ogólne wrażenie czystości, tak więc świetnie sprawdzi się MDF lakierowany na wysoki połysk, chrom ( nóżki lub stelaże ), proste lampy. Możemy zastosować również kontrast w meblach, ale bardzo ostrożnie, aby zachować podstawy stylu. Styl minimalistyczny idealnie komponuje się z potrzebą spokoju i wyciszenia. Pozwala na odpoczynek w stonowanych kolorach i prostych, nieskomplikowanych formach." (źródło)

He was at one time a reply concerning industrial style interiors . I decided to continue the cycle of describing the different styles of interior design . Therefore, today I will describe the style minimalist interiors .

" Sources minimalist style to be found in Japan. Characterized him three basic qualities : simplicity , perfection and relaxation. Leading principle is" the less the better. " Important in this style is a feeling of spaciousness and order. " 

" The idea is to limit the amount of furniture and accessories and leave as much space and freedom of movement. Very important here , however, is the selection of items that already will be in the interior. Gotta be appropriate in terms of design , and meet the highest quality requirements . If so it is important to space , the walls must remain clear and transparent over a wide area . this does not mean the complete elimination of wall decorations , but their choice should harmonize with the whole . interesting idea , a statement of modern designs (eg, letters, or squares on the furniture ) with transparency the walls. colors , next to the large bright surfaces, can also be contrasted expressive colors, ie red, black , green or orange . dominate the style in addition to color , simple, simple shapes , the best squares or rectangles . Important is the general impression of purity, so so be perfect MDF lacquered high-gloss , chrome ( legs or frames ) , a simple lamp. We may also use the contrast in furniture , but very carefully to keep the base of the style . Minimalist style fits in with the need for peace and tranquility . It allows you to rest in soft colors and simple , uncomplicated forms. "
Jestem ciekawa co myślicie o takiej aranżacji wnętrz. Czy styl minimalistyczny odpowiada Waszym gustom, czy wręcz przeciwnie??
Zapowiem tylko, że następny wpis będzie przedstawiał całe mieszkanie utrzymane w tym stylu.

I'm curious what you think about the interior design. Is the minimalist style meets your tastes, or the opposite? 

Just announced that the next entry will present the entire house decorated in this style.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję za każdy komentarz!