poniedziałek, 31 marca 2014

photographs of real-life

Widzieliście już moją relację ze wspaniałej klubokawiarni Gram Off On?? Jeśli nie to znajdziecie ją tu
Miniony weekend był dla mnie niezwykle ciężki, dwa spektakle i do tego zjazd na uczelni w Warszawie. Będę to chyba odsypiać cały tydzień:)
Jednak długie podróże mają to do siebie, że jest mnóstwo czasu na różne przemyślenia. I doszłam do wniosku, że (przynajmniej ja) robimy na co dzień bardzo dużo zdjęć.  No i lubimy się nimi chwalić na wszelakich portalach społecznościowych. Ale czy to jedyna droga by zdjęcia nie zostały zapomniane? Na pewno nie! Doszłam do wniosku, że w moich zasobach fotografii jest wiele takich zdjęć, które mogą znaleźć swoje odpowiednie zastosowanie i miejsce. Zastanawia Was o czym mówię? Już tłumaczę, otóż warto przejrzeć swoje zdjęcia i zobaczyć ile drzemie w nich potencjału. Można bowiem wykonać z nich fototapetę, obraz, lub całą galerię obrazów. I nie chodzi mi o to by wywołać kilka fotografii w standardowym rozmiarze, włożyć  w ramkę i ustawić na komodzie ( choć nie przeczę, że można i to zrobić w bardzo ciekawy sposób). Chodzi mi bardziej o to by pokazać je w wielkoformatowym rozmiarze, Myślę, że to jedyny w swoim rodzaju sposób na aranżację swoich czterech kątów. Dobrze dobrane zdjęcia na pewno zbudują bardzo osobisty charakter danego wnętrza. 
Całe to rozmyślanie natchnęło mnie by pokazywać Wam wykonane przeze mnie zdjęcia, które moim zdaniem mogłyby się sprawdzić w tym pomyśle. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, więc czekam na miliony komentarzy:) Bo kto wie, czy czasem nie pomożecie mi w wyborze odpowiedniego zdjęcia do mojego domu. 

Dziś pokaże może nie najlepsze ale moim zdanie dosyć dobre zdjęcia z ostatniej wycieczki nad rzekę Narew na Podlasiu. Zdjęcia z życia wzięte, miłego oglądania.

You've seen my relationship with magnificent Klubokawiarnia Gram Off On ? If not, you will find it here .
This past weekend was extremely hard for me , two performances and to exit at the university in Warsaw. I will probably sleep off all week :)
But long journeys are to himself , that is plenty of time for different thoughts . I came to the conclusion that ( at least I ) do every day a lot of pictures. Well, we like to praise them for all sorts of social networks. But is this the only way to images are not forgotten ? Certainly not! I came to the conclusion that in my photography resources are many such images that can find their appropriate use and location. You wonder what I mean? Already explain , and so it is worth reviewing your pictures and see how much potential lies dormant in them . You can in fact do have the mural , painting , or an entire gallery of images. I do not mean it to cause some photographs in a standard size , put in a frame and set dresser (although I do not deny that you can and do it in a very interesting way ) . I mean more of it to show it in large format size , I think it's a unique way to arrange its four corners. Well-chosen pictures definitely build a very personal nature of the interior.
All this speculation has inspired me to show you pictures taken by me , which in my opinion would be to check out this idea. I am very curious of your opinion, so I'm waiting for millions of comments :) Because who knows, maybe sometimes it does not help me in choosing the right pictures to my house.


Today show may not the best but in my opinion quite good pictures of a recent trip to the river Narew in Podlasie . Photos of real life , a nice watch.A teraz trochę prywaty:)

And now some privatization :)I jak Wam się podobało?
Ps. przypominam, że wszystkie pokazane dzisiaj zdjęcia są mojego autorstwa i nie wolno ich kopiować!

And as you liked? 
Ps. remember that all pictures are shown today by me and may not be copied!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję za każdy komentarz!