czwartek, 8 maja 2014

as the time passes quickly

No i kolejny miesiąc już za mną. Moja pasja blogowania coraz to bardziej się rozwija, przybywa nowych czytelników, nowych wyzwań, ciekawych propozycji ale przede wszystkim nowych pomysłów. Jednak by nie zwariować i zachować idealną harmonię wszystko przepuszczam przez sito i powolutku wdrażam moje pomysły na blogu. Mam nadzieję, że wszystko co robię Wam się podoba i jesteście spragnieni dalszych wpisów;) Chętnie też posłucham o czym byście chcieli tu u mnie poczytać, może jest coś co Was interesuje i chcielibyście bym o tym napisała? Na propozycje czekam w komentarzach:) 
A teraz już tradycyjnie przegląd zdjęć z najciekawszych inspiracji, jakie pojawiły się w minionym miesiącu. Serdecznie zapraszam! 

Well, another month behind me. My passion for blogging increasingly expanding, comes new readers, new challenges, interesting proposals but primarily new ideas. But to not go crazy and keep perfect harmony all miss a sieve and slowly Implement my ideas on the blog. I hope that everything I do you like it and are hungry for more entries;) We also listen to what you would want to come with me to read, it may be something that you are interested and would like to I wrote about this? I look forward to suggestions in the comments :) 

And now it's traditionally an overview of the most interesting images of inspiration, which arose in the past month. Enjoy!

Przede wszystkim w ostatnim czasie wprowadziłam dwa tematyczne cykle na blogu:
First of all, the last time I introduced two thematic cycles on the blog

  1. paletki kolorystyczne i według nich urządzone różne pomieszczenia, jest to na tyle ciekawe, że są to zestawienia wielu barw, które komponują się wzajemnie i dopełniają, są to ciekawe pomysły na to jak ożywić nasze wnętrza za pomocą kolorów. Pojawiły się aż trzy takie posty, które możecie zobaczyć tu, tu i tu. Poniżej kilka inspiracji, które pokazałam w powyższych wpisach.
1. discus color and according to them the different room decorated, it is interesting enough that these are the rankings of many colors that blend and complement each other, these are interesting ideas on how to revive our interiors with color. There were three such posts. Here are some inspiration that I showed in the above entries.
  

 2. Top 10, to kolejny cykl, który pojawił się w minionym miesiącu. Jest to moje obiektywne zestawienie różnych elementów domowego wyposażenia. Pierwszy Top 10 dotyczył lamp porcelanowych ( możecie zobaczyć go tutaj). A bohaterem drugiego został stół kuchenny ( kto nie widział, niech zajrzy tu).

2. Top 10, the next cycle, which appeared in the past month. It is my objective summary of the different elements of home equipment. The first concerned the Top 10 porcelain lamp. And the hero of the second was a kitchen table.
A teraz kolej na pozostałe inspiracje, które pojawiły się na blogu:)
Now turn to other influences that have appeared on the blog :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję za każdy komentarz!