poniedziałek, 12 maja 2014

carpet in two scenes

O dywanach jest u mnie niezwykle rzadko, jakoś nigdy nie fascynowały mnie one na tyle by o  ich napisać. Wolałam bowiem czystość drewnianych desek, paneli lub innych materiałów. Jednak dziś pokażę Wam ten sam czarno-biały, pasiasty dywan w dwóch odsłonach. Jednej miejskiej, drugiej zaś bardziej sielskiej, lecz z małą dawką niewymuszonej elegancji. 

The rug is extremely rare for me, somehow never fascinated by them enough to write about them. Because I preferred the purity of wooden boards, panels or other materials. But today I'll show you the same black-and-white striped rug in two scenes. One urban, the other, a more rural setting, but with a low dose of effortless elegance.

Oto pierwsza aranżacja. Co ją cechuje? Na pewno prostota form, barw i kompozycji. Wszystko jest uporządkowane, każdy element ma swoje określone miejsce. Mnie bardzo podobają się układ ramek, a w nich motyle. A dywan w tym przypadku stanowi idealne dopełnienie całej kompozycji, na pewno nie jest dominantą. 

This is the first arrangement. What it has? Certainly simplicity of forms, colors and composition. Everything is organized, each element has its specific location. I really like the layout of frames, and these butterflies. A carpet in this case is the perfect complement to the overall composition, is certainly not dominant.


Zaś druga aranżacja jest zupełnie inna, pomimo zbieżności barw. Tutaj mamy zdobienia, mnogość materiałów oraz wzorów. Jednak ten dekoratorski zamęt trzyma w ryzach konsekwencja kolorystyczna. Czerń i biel prostota w ferii pomysłów. Jaką rolę tutaj odgrywa tytułowy pasiasty dywan? Jest kontrastem dla całości. Jednak jest to zabieg zamierzony, dzięki temu nasz wzrok choć na chwilę się uspokaja patrząc na powtarzający się wzór na dywanie. 

The second arrangement is completely different, despite the convergence of color. Here we have a dressing, a multitude of materials and designs. However, this decorator confusion keeps a tight rein on color consistency. Black and white simplicity of vacation ideas. What role here plays the title striped carpet? This is contrast to the whole. However, this treatment is intended, so that our eyes for a while to calm looking repeating pattern on the carpet.


Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii na temat tego, w której aranżacji pasiasty dywan sprawdza się bardziej. W tej, w której jest jej dopełnieniem, czy w tej, w której stanowi kontrast do reszty?

I am very curious of your opinion on this, in which the arrangement of striped rug works more. In this, which is its complement, and in this, which is in contrast to the rest?Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję za każdy komentarz!