piątek, 6 czerwca 2014

simple bathroom

Nigdzie tak nie cenię prostoty i minimalizmu  jak w łazience. Miejsce to bowiem ma być czyste, zachęcać do pielęgnacji ciała. Niestety zbyt wiele elementów, które utrudniają sprzątanie, powoduje, że łazienka przestaje być oazą piękna i czystości. Dlatego też dziś pokażę Wam kilka prostych aczkolwiek bardzo stylowych inspiracji łazienek. Który jest Twój typ?

Nowhere would not appreciate the simplicity and minimalism as in the bathroom. Place this fact has to be clean, to encourage care. Unfortunately, too many elements that hinder the cleaning, makes the bathroom ceases to be an oasis of beauty and purity. Therefore, today I'll show you some simple but very stylish inspiration bathrooms. Which is your type?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję za każdy komentarz!