środa, 25 czerwca 2014

way to perpetuate the most beautiful moments

Mówi się, że chwile są ulotne. I aby je zapamiętać i móc do nich wracać po latach robimy fotografie. Jednak w dzisiejszych czasach, w czasach lustrzanek i aparatów cyfrowych fotografie lądują gdzieś na dysku naszego komputera. I tak szczerze to rzadko do nich wracamy. Oczywiście wywołujemy jeszcze zdjęcia, ale i one kończą w albumach i pudełkach gdzieś w czeluściach półek. No więc jaki jest sposób by najpiękniejsze fotografie przedstawiające najwspanialsze chwile były każdego dnia przez nas zauważane? Zdecydowanie poprze ścienne galerie. Poniżej kilka rodzajów takich galerii.

It is said that moments are fleeting. And in order to remember them and be able to return to them after years of doing photographs. However, nowadays, in times of SLR digital cameras, photographs and land somewhere on the hard disk of your computer. And frankly it's rare for them back. Of course, call the still photographs, but they end up in albums and boxes somewhere in the depths of the shelves. So what is the way to the most beautiful photographs of the finest moments were every day we noticed? Strongly support the wall galleries. Here are a few types of these galleries.

Na początek galerie z czarno-białymi fotografiami. Najczęściej przedstawiają one romantyczne momenty np. z ślubu.

At the beginning of the galleries of black and white photographs. Mostly of romantic moments such as the wedding.
Również w ciekawy sposób można przedstawić zdjęcia dzieci.
Also, in an interesting way to present pictures of children.
Zdjęcia w białych ramkach pasują do każdego wnętrza, są bardzo eleganckie.
Photos in white frames fit into any decor, they're very elegant.

Jednak mi najbardziej podobają się zróżnicowane galerie ścienne, jeśli chodzi o wielkość, kolor, kształt oraz rozmieszczenie ramek.
But I like best the different galleries wall when it comes to size, color, shape, and distribution frames.
Galerie ścienne są jeszcze bardziej ciekawe, gdy oprócz zdjęć wprowadzimy takie elementy jak plakat, obraz, lustro czy inną ozdobę.
Wall galleries are even more interesting, in addition to images introduce elements such as a poster, picture, mirror or other embellishment.

Na zakończenie chciałabym Wam przedstawić kilka wzorów jak umieszczać zdjęcia na ścianie i nie tylko, by kompozycja była spójna i zarazem interesująca.
In conclusion, I would like to present a few formulas how to place pictures on the wall and in the other place, the composition is consistent and at the same time interesting.


1 komentarz:

dziękuję za każdy komentarz!