niedziela, 31 sierpnia 2014

how to organize your closet

Witajcie w ten ostatni dzień wakacji! Dla tych co jutro wracają do szkoły jest to smutny dzień ( dobrze, że już dawno mam to za sobą). Jednakże do prawdziwej jesieni zostało jeszcze kilka tygodni. Więc to ostatni dzwonek by ubrać jeszcze w letnie zestawy. Jednak powoli powinniśmy pomyśleć o porządkach w swoich szafach, by wyciągnąć ciepłe swetry a schować letnie sukienki. No i jak to zrobić by w naszych szafach zawsze panował porządek a nie tylko przez pierwszych parę dni. Oczywiście pod warunkiem, że nie dysponujecie garderobą tych rozmiarów, to wpis jest jak najbardziej dla Was:

Welcome to the last day of vacation! For those going back to school tomorrow, it is a sad day (well, that has long since I have it for you). However, the real fall is still a few weeks. So this is the last call to dress even in summer sets. But slowly we should think about orders in their closets to pull out the warm sweaters and hide summer dresses. And how to do that in our closets always tidy and not just the first few days. Provided of course that they do not have a dressing room of this size, this entry is most to you:


Po pierwsze organizacja. Wyznaczamy sobie oddzielne strefy w szafie na poszczególne działy odzieży i obuwia i pod żadnym pozorem ich nie mieszamy.

Firstly organization. We set a separate zone in the closet for individual departments of clothing and footwear, and under no circumstances do not mix.


Starajmy się by jak najwięcej naszych ubrań wysiało na wieszakach. To minimalizuje ryzyko stert ubrań na półkach oraz sprawia, że mamy mniej prasowania. No bo ile razy zdarzyło Wam się, że chcecie coś ubrać a akurat jest tak wygniecione, że aż wstyd, no ale zbyt późno wstaliście by jeszcze rano prasować:)

Let us try to make the most of our clothes hung on hangers. This minimizes the risk of piles of clothes on the shelves and make us less pressing. I mean, how many times have you that you want to wear something and just is so crumpled that up to shame, but no wstaliście too late to have ironed in the morning :)


No tak, ale co z bielizną. Myślę, że nie trudno o bałagan w szufladzie ze skarpetkami, dlatego teraz pokażę Wam kilka sposobów na to, by uniknąć szukania skarpetek do pary:)

Well, yes, but what about the underwear. I do not think it is hard to mess up in the sock drawer, so now I'll show you a few ways to do this, to avoid searching for a pair of socks :)A dla zwolenników idealnego porządku w szafie ( i nie tylko) proponuje, oprócz wspomnianych przeze mniej wyżej rad, o układaniu ubrań kolorystycznie. Dzięki temu nasza szafa stanie się estetyczna i przyjemna dla oka, zobaczcie sami:

And for supporters ideal order in the closet (and not only) proposes, in addition to the above advice through less about laying the clothes color. Thanks to our wardrobe becomes aesthetic and pleasing to the eye, see for yourself:


                                                                                   viaA teraz nie pozostaje mi życzyć udanej ostatniej niedzieli wakacji!And now it remains for me to wish you a successful holiday last Sunday!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję za każdy komentarz!