piątek, 12 grudnia 2014

Christmas tree in a different release

Osobiście nie wyobrażam sobie Świąt bez żywej choinki i jej specyficznego zapachu. Po prostu jest to dla mnie rzecz obowiązkowa. Jednak wiem, że z różnych przyczyn wiele z Was nie kupuje co roku nowego drzewka. Dlatego też chcę pokazać, że choinka nie jedno ma imię, że można stworzyć nastrój świąteczny używając trochę kreatywności. Dzięki temu nasz bożonarodzeniowy wystrój wnętrz nabierze bardzo personalnego, domowego charakteru. Zobaczcie dzisiejsze inspirację na choinkę w innym wydaniu.

Personally, I can not imagine Christmas without a live Christmas tree and its specific smell. This is simply a must thing for me. However, I know that for various reasons, many of you do not buy a new tree every year. Therefore, I want to show that not a single tree has a name that you can create a festive mood with a little creativity. Thanks to our Christmas decor will become very personal, domestic character. See today's inspiration for Christmas in a different guise.
Znaleźliście coś dla siebie? Ja tak patrze na te propozycje i uważam, że naprawdę są godne uwagi. Czy choinki z drewna, czy z samych światełek? Czy choinka książkowa, czy po prostu udekorowane półki, co jest waszym top 1? 

Did you find something? I just look at these proposals, and I think they really are worthy of attention. Is Christmas tree made of wood, or with the same lights? Is the Christmas tree a book, or simply decorated shelves, what is your top 1?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję za każdy komentarz!