wtorek, 9 grudnia 2014

decorations on the Christmas table

Witajcie! Święta coraz bliżej to fakt, ale i obowiązków coraz więcej. I jak się nie dać gorączce przedświątecznej i przeżyć należycie ten wspaniały w roku czas? Spokój ducha, radość w sercu i dobry plan to recepta na udane Święta. Warto pomyśleć o wszystkim dużo wcześniej, by nie doprowadzić do sytuacji, że o czymś zapomnimy. Ja już od początku grudnia zbieram ozdoby choinkowe, które możecie po trochu oglądać na moim Instagramie

Welcome! Holidays getting closer to a fact but more and more responsibilities. And how not to give fever spotting and experience this wonderful duly in time? Peace of mind, joy in your heart and a good plan is a recipe for a successful Christmas. Think of all the much earlier, would not lead to a situation that we forget something. I've been collecting since early December, Christmas tree ornaments, which you can watch a little of my Instagramie.


Jednak dekoracja stołu Wigilijnego jest równie ważna, gdyż to wówczas odbywa się najważniejsza kolacja w roku. Zadbajmy więc o to, by każdy szczegół był dopracowany. A dzisiejszym wpisem, chcę pokazać, że nie potrzeba wcale wydawać dużo pieniędzy by stworzyć niesamowity nastrój. Wystarczy trochę kreatywności i chęci i wszystko będzie wyglądać pięknie. Zatem zapraszam do obejrzenia i komentowania dekoracji stołu powiązanych z naturą.  

However, the Christmas table decoration is as important as it is the most important dinner held in the year. Let us take care of it so that every detail was polished. And today's entry, I want to show that it does not need to spend a lot of money to create an amazing atmosphere. With just a little creativity and a willingness and everything will look beautiful. Therefore, I invite you to watch and comment on the decoration of the table associated with nature.
Także gałązki, szyszki i orzechy w dłoń i do dzieła:)
Also, twigs, pine cones and nuts on hand and to work :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję za każdy komentarz!