poniedziałek, 22 grudnia 2014

Moja choinka i prezenty / My Christmas tree and gifts

Do Świąt pozostało naprawdę niewiele czasu. Ale nie martwcie zdążycie wyrobić się ze wszystkim. U mnie od wczoraj stoi choinka, wyjątkowa, bo moja pierwsza choinka wspólnie ubrana z mężem:) A pod nią prezenty, zapakowany w wszelaki sposób. I co prawda Wigilię spędzamy gdzie indziej, ale teraz podarki prezentują się bardzo dobrze. Przygotowałam dla Was dziś wpis o tym, jak wygląda moja choinka i jak zapakowałam prezenty. Może jeszcze zdążę kogoś zainspirować. 

For Christmas left very little time. But do not worry zdążycie develop with everything. For me, Christmas tree stands yesterday, unique, because my first Christmas tree together with her husband dressed :) And under it presents, wrapped in omnifarious way. And what is true elsewhere spend Christmas Eve, but now gifts present themselves very well. I have prepared for you today, posting about it, as it looks like my Christmas tree and gifts packed. Maybe even have time to inspire someone.
Choinka miała być mała i to w doniczce, a efekt moich planów możecie zobaczyć na zdjęciach;) Po zakupie tej bałam się więc czy wystarczy starannie od miesiąca wyszukanych przeze mnie ozdób. Ale moim zdaniem wyszło nieźle.

Christmas was supposed to be small and in a pot, and the effect of my plans, you can see in the pictures;) After purchasing this I was afraid so if enough care of my month elaborate ornaments. But I think came out pretty well.
 
A teraz kilka zdjęć za dnia.

And now some photos of the day.

I nocą.

And night time. 
No i przyszedł czas na prezenty. Moje podarki dla innych były naprawdę wszelakich kształtów. Dlatego też nie przejmowałam się tym zbytnio, że marszczył mi się papier przy ich pakowaniu. Bo przecież nie to jest ważne, ale to ile serca włożyliśmy w ich pakowanie. Chciałam też w tym roku zrezygnować z tak zwanego szarego papieru, ponieważ w zeszłym roku używałam go do pakowania. Kupiłam więc dwie rolki papieru, w tradycyjnych barwach świątecznych, czyli zieloną i czerwoną. Lecz dziś okazało się, że rolki się zbyt wcześnie skończyły i byłam zmuszona kupić ów wspomniany wcześniej szary papier, który uwierzcie bardzo lubię! Jak dla mnie jest nieskończenie wiele sposobów na jago użycie przy pakowaniu prezentów. Do tego dokupiłam jeszcze parę wstążek i czerwoną taśmę klejącą z napisem MERRY CHRISTMAS. Potrzebne mi były również gałązki, które wzięłam z własnej choinki. Zobaczcie efekty. 

Well, it's time for gifts. My gifts to others were really all sorts of shapes. Therefore, I did not care too much about that, I wrinkled paper in their packaging. Because this is not important, but how much heart we put in their packaging. I also wanted this year to give up the so-called gray paper, because last year I used it for packing. So I bought two rolls of paper, the traditional colors of Christmas, which is green and red. But today, it turned out that the rollers too soon over and I was forced to buy this aforementioned gray paper that I like very much believe! As for me, there are infinitely many ways to use when packing above all its gifts. For this I bought a few ribbons and red duct tape with the words MERRY CHRISTMAS. I needed were also twigs, which took on its own Christmas tree. See the results.

To jest ostatni wpis przed Świętami. Dlatego też kochani życzę Wam Wesołych i Radosnych Świąt oraz dziękuję za to, że ze mną jesteście, że pozwalacie spełniać mi się w mojej pasji, jaką jest blogowanie. Czego sobie życzę? Tego by było Was jeszcze więcej, by więcej było komentarzy, które naprawdę pomagają blogerom. Jeszcze raz wszystkiego dobrego! No i widzimy się jeszcze przed Sylwestrem! 

This is the last entry before Christmas. Therefore, my dear, I wish you a Merry and Joyous Christmas and thank you for being with me, are you, that you allow me to fulfill my passion for blogging. What do you wish? That would be you even more, to be more comments that really help bloggers. Once again, all the best! Well, I'll see you before New Year's Eve!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję za każdy komentarz!