niedziela, 11 stycznia 2015

Zaplanuj swój rok z My first home / Plan your year with My first home

Witajcie! Jak Wasze postanowienia noworoczne? Ja w tym roku postanowiłam zadbać o formę. Zadbać to może złe słowo, bo zawsze o nią dbałam, ale wcześniej nie planowałam poszczególnych treningów. W tym roku chcę to zmienić, chcę wiedzieć ile razy w miesiącu i jaki trening udało mi się wykonać. Do tego zatem potrzebny mi był odpowiedni kalendarz. Taki miesięczny, z miejscem przy każdym dniu na moje notatki. I przez pierwsze dni stycznia najpierw szukałam odpowiedniego kalendarza w różnych sklepach stacjonarnych, później w sklepach internetowych, a na końcu zaczęłam przeszukiwać Pinterest, w celu wydrukowania odpowiedniego plannera. Jednak nic nie przypadło mi do gustu. Albo nie było miejsca na notatki, albo było w języku angielskim, albo zbyt pstrokate. A mój wymarzony treningowy kalendarz powinien być niezwykle prosty i czytelny, poza tym u nas takie kalendarze pojawią się dwa, jeden dla mnie, a jeden dla męża. Stworzyłam więc zatem bardzo prostą grafikę, którą będziecie sobie mogli pobrać:) I z góry przepraszam za formę udostępniania pliku, ale szczerze to nie znam się na tym, więc za wszelkie sugestie w tym temacie wielkie dzięki!!

Welcome! How does your New Year's resolutions? This year I decided to get fit. Ensure it can bad word, because I always took care of her, but had not planned individual training. This year I want to change, I want to know how many times a month, and what training I was able to perform. For this I need was therefore appropriate calendar. This month, with a place on every day on my notes. And for the first days of January first, I was looking for the appropriate calendar in different stationary stores, online stores later, and finally began to search Pinterest to print the appropriate planner. However, nothing to my liking. Either there was no room for notes, or was in English, or too motley. And my dream training calendar should be very simple and clear, otherwise with us such calendars will be two, one for me and one for my husband. So therefore I created a very simple graphic that will each be able to download :) I apologize in advance for making available the file, but honestly it does not know much about it, so any suggestions on this topic thanks a lot !!


kalendarz 2015 - plik do pobrania 

Jeszcze kalendarz nie został wydrukowany u mnie w domu, ale gdy tylko się pojawi to niezwłocznie Wam to pokażę. 
Udanej niedzieli! 
U Was też tak wietrznie? 

Not yet been printed calendar in my house, but as soon as it appears it will show you immediately.
Successful Sunday!

In so windy you too?


2 komentarze:

dziękuję za każdy komentarz!