sobota, 7 marca 2015

Moje nowe odkrycia muzyczne / My new music discovery

Witajcie! Jak Wasze zdrowie? Mnie niestety dopadła choroba i nie chce odejść. Dziś nawet zabrała mi głos:( Dlatego taki stan rzeczy powoduje, że mamy trochę więcej czasu na czytanie książek, magazynów, czy też buszowanie po internecie. 

Welcome! How does your health? I unfortunately caught the disease and do not want to leave. Today, even took my voice :( why this state of affairs means that we have a little more time reading books, magazines or the Internet surfing.

relaks w domu


Gdy już w wolnej chwili przejrzę Pinterest ( a zazwyczaj zajmuje mi to bardzo dużo czasu), przechodzę do poszukiwania nowych wykonawców, utworów. Muzyka towarzyszy mi podczas całego dnia. W drodze do pracy, podczas domowej krzątaniny, czy też w chwili relaksu. Pokażę Wam moje ostatnie odkrycia. 

Once you have the free time look through Pinterest (and usually takes me a very long time), I go to look for new artists, songs. Music accompanies me throughout the day. On the way to work, at home bustle, or in a moment of relaxation. I'll show you my latest discovery.
Uwielbiam tę piosenkę oraz wszystkie inne tego wykonawcy, naprawdę polecam!

I love this song and not only this artist, I really recommend it!
Wiem, wiem szał na ten film już minął. A ja przyznam, że nie widziałam tego filmu i wcale mnie nie ciągnie. Jednak ta piosenka skradła mi serce, jest bardzo klimatyczna. Uwielbiam takie.

I know this movie craze has passed. And I admit that I have not seen this film and did not pull me. However, this song stole my heart, it is very atmospheric. I love it.
Subtelny głos tej wokalistki bardzo mnie odpręża, lubię słuchać tego utworu, kiedy wracam z pracy.

Subtle voice of the singer really relaxes me, I like to listen this music when I come back from work.Relaks w domu

Już niedługo przedstawię Wam mój ulubiony serial i niezwykłą ścieżkę dźwiękową, która sprawia, że serial wciąga jeszcze bardziej! 
Mam nadzieję, że spodobały Wam się  moje ostatnie odkrycia muzyczne:) Może macie coś ciekawego do polecenia. Chętnie posłucham. 

Soon I will present to you my favorite show and amazing soundtrack, which makes it even more addictive series!
I hope you liked my recent discoveries music :) Maybe you have something interesting to the command. We are happy to listen.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję za każdy komentarz!