środa, 6 maja 2015

Wszystko o gazie część I / All about gas part I

Witajcie! Czy u Was też taka paskudna pogoda? Ale dzięki temu znalazłam chwilę by zająć się blogiem:) W ostatnich tygodniach jest to wyjątkowo trudne, gdyż każdy kto pracuje i w tym samym zajmuje się budową, wykańczaniem, bądź po prostu remontem domu mnie zrozumie. 
Jak już wspominałam wcześniej szeregówkę kupiliśmy od developera, do której doprowadzony jest gaz. Przyszło nam zatem dowiedzieć się co nieco na ten temat, przed wyborem odpowiedniego pieca gazowego. Przyznam się szczerze, że typowo technicznymi rzeczami zajmuje się mój mąż, jednak nie każda kobieta jest taką szczęściarą. Poniżej postaram się trochę przybliżyć ten temat.

Welcome! Are you also in this nasty weather? But thanks to this, I found a moment to take care of the blog :) In recent weeks, it is extremely difficult, because everyone who works at the same builds, finishing, or simply repair the house would understand me.
As I mentioned earlier szeregówka bought from the developer, to which gas is fed. Therefore we had to learn a little bit about it , before choosing a suitable gas furnace. I must admit that typically it deals with technical things my husband, but not every woman is so lucky. Below I will try to bring a little bit about it.


nowoczesny piec gazowy w łazience
Wybierając piec gazowy trzeba odpowiedzieć sobie na dwa ważne pytania. Po pierwsze czy zależy nam na wygodzie z korzystania z ciepłej wody? Po drugie zaś czy ważne jest dla nas zużycie gazu? Te dwa jakże istotne czynniki wpłyną na wybór kotła gazowego. Występują bowiem dwa rodzaje: kocioł jednofunkcyjny oraz kocioł dwufunkcyjny. 

When choosing a gas stove you need to answer two important questions. First, do we want at ease with the use of hot water? Secondly, whether it is important for us gas consumption? These two factors will influence how important the choice of a gas boiler. There are in fact two types: fired boiler and combi boiler.

piec gazowy w przedpokoju

Warto wiedzieć, że kocioł jednofunkcyjny zasila jedynie instalacje centralnego ogrzewania. Zaletą takiego kotła jest niewątpliwie cena, jednak jeśli chcemy mieć ciepłą wodę musimy dokupić drogi podgrzewacz wody. Zainstalowanie takiego kotła z podgrzewaczem jest dosyć skomplikowane ze względu na dużą ilość części. Natomiast z wody, która gromadzi się w zasobniku można korzystać bez ograniczeń i nie trzeba czekać na ciepłą wodę w kranie. Jednak wielokrotne podgrzewanie wody przyczynia się do sporych rachunków. 

Jeśli zaś chodzi o kocioł dwufunkcyjny to z założenia jest on przeznaczony do niewielkich domów z najlepiej jedną łazienką. Jest tańszy od kotła jednofunkcyjnego z osobnym podgrzewaczem oraz jest prostszy w montażu i zajmuje o wiele mniej miejsca. Podgrzewa tylko tyle wody ile akurat jest potrzebne. Wadą jest okres czekania na ciepłą wodę w kranie daleko oddalonym od pieca. 


You should know that feeds only fired boiler central heating. The advantage of such boiler is undoubtedly the price, but if we want to have hot water we have to buy expensive water heater. The installation of such boiler with heating is quite complicated due to the large number of parts. However, from the water that collects in the tray can be used freely and not have to wait for hot water in the tap. However, repeated heating of the water contributes to significant bills.

As for the combi boiler from the assumption it is intended for small houses with the best one bathroom. It is cheaper than a monofunctional boiler with a separate cylinder and is simpler to assemble and takes up much less space. Only heats just as much water as is needed. The disadvantage is the period of waiting for the hot water in the tap far away from the stove.


Piec gazowy w zabudowie kuchennej

A już niebawem rozwinę temat o to jaką moc powinien mieć piec, jak ustawić odpowiednią temperaturę oraz jaki piec sprawdzi się przy ogrzewaniu podłogowym. Zatem do następnego!

And soon I will develop this theme of what power should have a stove, how to set the right temperature and how the stove will check with underfloor heating. Thus, to the next!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękuję za każdy komentarz!